OΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ «CASA DI PATSI»

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών της www.casadipatsi.gr από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα της. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της www.casadipatsi.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών.

Α. 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

H ιστοσελίδα www.casadipatsi.gr είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ» (εφεξής η εταιρεία) και τον διακριτικό τίτλο «CASA DI PATSI», που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής , οδός Ζακύνθου 2 (Τ.Κ. 14452), email: [email protected] , τηλ. 210 8012211 (για κλήσεις από σταθερό και κινητό με χρέωση σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας).
Πάγιος σκοπός της εταιρείας μας είναι η κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) δίνει τη δυνατότητα τόσο στους πελάτες μας όσο και σε όλους τους χρήστες του internet να ενημερωθούν άμεσα για τα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία μας, να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά καθώς και να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη που θα τους διευκολύνει στις αγορές τους. Στις ιστοσελίδες μας (website) δίνουμε την δυνατότητα στους πελάτες μας να ενημερώνονται για το υπάρχον απόθεμα ή για το πιθανό χρονικό πλαίσιο παράδοσης των προϊόντων.

Α. 2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Β. Τρόποι Παραγγελίας

Β.1 Διαθεσιμότητα προϊόντων

Ο πελάτης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε τηλεφωνικά. Η εταιρεία επιφυλάσσεται να ενημερώσει τους πελάτες σε περίπτωση επιγενόμενης (μετά την υποβολή παραγγελίας εκ μέρους του πελάτη) μη διαθεσιμότητας κάποιου είδους, για τον πιθανό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνεται ότι η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για τον πελάτη, ο πελάτης δικαιούται να προβεί μονομερώς σε ακύρωση της παραγγελίας με έγγραφη δήλωσή του (με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας email: [email protected]) η οποία γίνεται αζημίως για τον πελάτη. Αν η μη διαθεσιμότητα αφορά μέρος μόνον των παραγγελθέντων ειδών μίας παραγγελίας, το υπόλοιπο της παραγγελίας εκτελείται κανονικά εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, θα χρησιμοποιηθούν σαν σύνολο και έχουν παρακολουθηματικό χαρακτήρα το ένα με το άλλο και ο πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η εταιρεία οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία. Επίσης, οι διάφορες προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με την ένδειξη «Προσφορές» ή άλλες παρόμοιες εκφράσεις, αποτελούν προσφορά περιορισμένης χρονικής διάρκειας και ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Για τα είδη αυτά τηρείται αυστηρά σειρά χρονικής προτεραιότητας στην εκτέλεση των παραγγελιών.

Β.2 Υποβολή Παραγγελίας

Ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον επιθυμεί να υποβάλει παραγγελία μπορεί προηγουμένως να ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα (λήψη username και password), ώστε εν συνεχεία να αναγνωρίζεται και να ταυτοποιείται από το κατάστημα, για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών του στο μέλλον. O χρήστης επιλέγει το προϊόν που επιθυμεί να αγοράσει και το καταχωρεί προσωρινά στο εικονικό “καλάθι αγορών” του στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι αγορές μπορεί να πραγματοποιήσει ελεύθερα οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος χρήστης, χωρίς να απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος ή να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας. Ο χρήστης προχωρά σε δεσμευτική για τον ίδιο παραγγελία, με υποχρέωση πληρωμής προς την εταιρεία, προϊόντος που βρίσκεται προσωρινώς αποθηκευμένο στο “καλάθι αγορών” του, πατώντας διαδοχικά τα κουμπιά “Διάβασα και Αποδέχομαι τους Όρους και προϋποθέσεις συναλλαγών” και “OΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ”. Κατόπιν ακολουθεί ηλεκτρονική επιβεβαίωση από την εταιρεία της λήψης της παραγγελίας του χρήστη, η οποία στέλνεται αυτόματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί στα στοιχεία του πελάτη. Η επιβεβαίωση αυτή αποτελεί μόνο πιστοποίηση της λήψης της παραγγελίας και δεν αποτελεί αποδοχή από την εταιρεία της παραγγελίας. Η αποδοχή εκ μέρους της εταιρείας της παραγγελίας και η ολοκλήρωσή της πραγματοποιείται αφού η εταιρεία αποστείλει είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, ακόμα και τηλεφωνικά, σχετικού μηνύματος επιβεβαίωσης της δυνατότητας εκτέλεσης της παραγγελίας και αποστολής του παραγγελθέντος προϊόντος ή ετοιμότητας για παραλαβή του από φυσικό κατάστημα της εταιρείας. Στο μήνυμα αυτό ηλεκτρονικά ή και τηλεφωνικά συμφωνείται και ο χρόνος παράδοσης. Νοείται ότι στην περίπτωση που για κάποιο λόγο η εταιρεία δεν αποδεχθεί την πρόταση του χρήστη και δεν ολοκληρωθεί η επιβεβαίωση της παραγγελίας, ουδεμία υποχρέωση πληρωμής έχει ο χρήστης και εφόσον έχει προβεί σε σχετική πράξη πληρωμής (π.χ. με πιστωτική κάρτα ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας), η πληρωμή ακυρώνεται με ευθύνη της εταιρείας και τυχόν καταβολές επιστρέφονται στον πελάτη με τον ίδιο τρόπο που έγιναν. Καμία τροποποίηση της παραγγελίας ή νέα συμφωνία επ’ αυτής δεν γίνεται δεκτή αν δεν αποτυπωθεί εγγράφως και δεν γίνει δεκτή από αμφότερες τις πλευρές.
Πριν από τη διαβίβαση της παραγγελίας ο πελάτης οφείλει να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό των αγαθών και υπηρεσιών που παρήγγειλε, όπως αυτά περιγράφονται στην ιστοσελίδα του καταστήματος ώστε να μη διατηρεί καμία αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παραγγελλομένων προϊόντων ή και υπηρεσιών. Η παράλειψη του πελάτη να ενημερωθεί επαρκώς δεν βαρύνει σε καμία περίπτωση την εταιρεία αλλά αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του.
Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων στην ηλεκτρονική σελίδα κάθε προϊόντος είναι πάντοτε οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται δηλαδή ο αναλογών Φ.Π.Α.), ισχύουν για πώληση από το ηλεκτρονικό κατάστημα και δεν περιλαμβάνουν έξοδα αποστολής ή μεταφοράς και συναρμολόγησης, τα οποία υπολογίζονται στη συνέχεια στην σελίδα της παραγγελίας με βάση τους σχετικούς κανόνες χρέωσης του σχετικού κεφαλαίου των παρόντων όρων κατωτέρω. Σε περίπτωση που τα έξοδα αποστολής και παράδοσης, δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων λόγω της ιδιαιτερότητας του τόπου παράδοσης, δηλώνεται η επιφύλαξη για πρόσθετη επιβάρυνση εξόδων αποστολής στο κείμενο της παραγγελίας και αυτά υπολογίζονται και γνωστοποιούνται στον πελάτη, με τηλεφωνική επικοινωνία και ζητείται η αποδοχή εκ μέρους του.
Οι διευθετήσεις πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, η προθεσμία εντός της οποίας η εταιρεία αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά ή να παράσχει τις υπηρεσίες της και, όπου τυγχάνει εφαρμογής, η πολιτική που εφαρμόζει η εταιρεία για την αντιμετώπιση των παραπόνων ή οι προϋποθέσεις, οι εξαιρέσεις, η προθεσμία και οι διαδικασίες άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης περιγράφονται κατωτέρω.
Ο πελάτης θα επιβαρύνεται με τη δαπάνη επιστροφής των αγαθών σε περίπτωση υπαναχώρησης του όταν και σε περίπτωση που με τη σύμφωνη γνώμη της εταιρείας η υπαναχώρηση ισχύει.

Β.3 Προπαραγγελία – προκράτηση προϊόντος

Οι πελάτες μπορούν να προ-παραγγέλλουν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος τα προϊόντα που εμφανίζονται με την ένδειξη «προπαραγγελία» ή «προ-κράτηση». Η ένδειξη αυτή σημαίνει ότι η εταιρεία μέχρι τη στιγμή εκείνη δεν έχει πραγματοποιήσει πρώτη παραλαβή τέτοιων εμπορευμάτων προς διάθεση αλλά η πρώτη αυτή παραλαβή αναμένεται σε σύντομο χρόνο που θα πρέπει να γνωστοποιείται στον πελάτη. Σε τέτοια παραγγελία εφόσον γίνει αποδεκτή από την εταιρεία και η πληρωμή γίνεται με πιστωτική κάρτα, η εταιρεία δικαιούται να επισπεύσει την είσπραξη του τιμήματος ακόμα και εν αναμονή της πρώτης παραλαβής του είδους της προπαραγγελίας. Η εταιρεία υποχρεούται να προβλέψει εύλογο απόθεμα προϊόντων για την ικανοποίηση των προπαραγγελιών και προκρατήσεων. Στα προϊόντα αυτά τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Β.4 Εσφαλμένη αναγραφή τιμής

Η εταιρεία δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση με βάση την αρχή της καλής πίστης και τις συνήθειες των συναλλαγών, να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών, που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, με τιμή εσφαλμένη δηλαδή διαφορετική από την ισχύουσα με βάση την τιμολογιακή πολιτική της για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που σε παραγγελία τέτοιο λάθος στην τιμή διαπιστώνεται σε μέρος μόνον των παραγγελθέντων ειδών, τότε η παραγγελία ισχύει κανονικά για τα υπόλοιπα είδη μόνον και θεωρείται μη γενομένη για τα είδη στα οποία διαπιστώθηκε σφάλμα, εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, θα χρησιμοποιηθούν σαν σύνολο και έχουν παρακολουθηματικό χαρακτήρα το ένα με το άλλο και ο πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η εταιρεία δύναται να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία. Καμία πρόσθετη χρέωση στην παραγγελία δεν βαρύνει τον πελάτη χωρίς τη ρητή συναίνεση του. Η αποστολή της παραγγελίας προς έγκριση προς την εταιρεία αποτελεί δήλωση αποδοχής και συναίνεσης για όλες τις χρεώσεις που στην παραγγελία διαλαμβάνονται. Ο πελάτης επίσης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την πορεία της παραγγελίας, είτε τηλεφωνικά (τηλ 2102828450 ) είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος ( e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ).

Γ. Τρόποι Πληρωμής

Γ.1 Μέσω Πιστωτικής κάρτας

Ο πελάτης μπορεί να εξοφλήσει το τίμημα της πώλησης και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις και επιβαρύνσεις με χρέωση πιστωτικής είτε χρεωστικής είτε προπληρωμένης κάρτας εκδόσεως αναγνωρισμένης Ελληνικής ή αλλοδαπής Τράπεζας, την οποία αποδέχεται προς συναλλαγή η εταιρεία.
Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της κατά την έγκριση και αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της εταιρείας που συνεπάγεται την κατάρτιση της πώλησης (η χρέωση μπορεί να γίνει τότε ακόμα και στην περίπτωση που κάποιο ή κάποια από τα είδη δεν είναι άμεσα διαθέσιμα και πρέπει να παραγγελθούν από προμηθευτές). Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας και η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος.

Γ.2 Με Μετρητά

Ο πελάτης μπορεί να εξοφλήσει το τίμημα της πώλησης και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις και επιβαρύνσεις με μετρητά, καταβλητέα σε ταμείο καταστήματος, όταν ο πελάτης επιλέξει «παραλαβή από το κατάστημα» όπως ορίζεται αναλυτικά κατωτέρω.

Γ.3 Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Ο πελάτης μπορεί να εξοφλήσει το τίμημα της πώλησης και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις και επιβαρύνσεις στους παρακάτω λογαριασμούς:

ALPHABANK
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:CASA DI PATSI
ΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 299002320000950
IBAN: GR 4901402990299002320000950

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΗ ΑΒΕΕ
ΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 5099040804824
IBAN: GR 9401720990005099040804824

Κατά την κατάθεση θα πρέπει ο πελάτης να καταθέσει ολόκληρο το τίμημα της πώλησης και τις λοιπές συμφωνίες, προσθέτοντας στην αιτιολογία της κατάθεσης το πλήρες όνοματεπώνυμο του καταθέτη όπως δόθηκε κατά την παραγγελία και τον αριθμό παραγγελίας, για την διευκόλυνση της λογιστικής διαχείρισης της παραγγελίας και την αποφυγή λαθών.
Το καταθετήριο θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στην διεύθυνση [email protected] Προσοχή! Σε κάθε συναλλαγή με την τράπεζα πρέπει να μας αποστέλλετε email το αντίγραφο του καταθετηρίου.
Η εξόφληση θα εμφανιστεί εντός τριών εργασίμων ημερών από την κατάθεση και τα άμεσα διαθέσιμα προϊόντα θα αποσταλούν μετά.
Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή του αριθμού λογαριασμού και η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος.

Δ. Τρόποι Αποστολής – Παράδοσης

Δ.1 Τόπος και χρόνος παράδοσης

Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες που αφορούν παραδόσεις προϊόντων μόνο εντός της εδαφικής επικράτειας του Ελληνικού Κράτους. Το ωράριο των παραδόσεων γίνεται σε προκαθορισμένες ώρες, σε συνεννόηση πάντα με τον εκάστοτε πελάτη, λαμβάνοντας όμως υπόψη μια εύλογη διάρκεια απόκλισης λόγω πιθανών δυσκολιών κατά την παράδοση ειδών σε άλλους πελάτες ή κυκλοφοριακής συμφόρησης ή γενικότερα κάποιου ζητήματος που μπορεί να καθυστερήσει την εκτέλεση της. Οι ώρες των δρομολογίων της κάθε αποστολής ορίζονται μονομερώς από την εταιρεία και γνωστοποιούνται στον πελάτη. Οι παραγγελίες που περιλαμβάνουν προϊόντα από προμηθευτές αποστέλλονται άμεσα μετά την συλλογή και τον έλεγχο τους στις κεντρικές αποθήκες της εταιρείας. Εφόσον συμφωνηθεί με τον πελάτη, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο τμηματικής αποστολής επιμέρους προϊόντων μιας παραγγελίας.

Δ.2 Τρόπος παράδοσης παραγγελίας - χρεώσεις για παραδόσεις στις περιοχές εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος

Τα παραδοτέα κατόπιν της πώλησης προϊόντα μπορούν, με τη σύμφωνη γνώμη του πελάτη, να αποσταλούν στη διεύθυνση και στον παραλήπτη που ο πελάτης έχει δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας του, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από την εταιρεία. Η εταιρεία γνωστοποιεί στον πελάτη μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή τηλεφώνου αν έχει πραγματοποιηθεί αποδοχή της παραγγελίας του, τον ενημερώνει για το κόστος αποστολής της παραγγελίας, για την διαθεσιμότητα του προϊόντος και τον χρόνο παράδοσης του.
Όλες οι παραγγελίες επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής ανά προϊόν. Η παραπάνω χρέωση συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α. 24%.
Οι περιοχές εξυπηρέτησης της εταιρείας αφορούν τα όρια των πολεοδομικών συγκροτημάτων της Αθήνας – Πειραιά.

Δ.3 Παραδόσεις σε περιοχές εκτός των περιοχών εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος

Στις περιπτώσεις παραδόσεων εκτός των περιοχών εξυπηρέτησης της εταιρείας ο πελάτης υποχρεούται να επιλέξει ο ίδιος τον τρόπο αποστολής, είτε με εκ μέρους του εντεταλμένο μεταφορέα, είτε με ιδία μέσα. Η εταιρεία από την πλευρά της εκπληρώνει την υποχρέωση της για μεταβίβαση και παράδοση του είδους σε άρτια κατάσταση και συσκευασία είτε στον πελάτη αυτοπροσώπως, είτε στο μεταφορέα που ορίζει ο αγοραστής.
Ο κίνδυνος της πώλησης στην περίπτωση αυτή μεταβαίνει στον αγοραστή κατά το χρόνο παράδοσης των πωληθέντων εκ μέρους της εταιρείας στον μεταφορέα. Για την υποχρέωση αυτή (περί ορισμού μεταφορέα και απευθείας χρέωσης του πελάτη από το μεταφορέα) θα ενημερώνεται ο πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του ενώ θα ακολουθεί άμεση γραπτή συνεννόηση και συμφωνία (με ηλεκτρονική αλληλογραφία email: [email protected]) που μπορεί να επιβεβαιώνεται και με τηλεφωνική επικοινωνία αν κριθεί απαραίτητο (τηλ. 210-2828450 και ώρες Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-1500) για να ρυθμισθεί ο ακριβής χρόνος παράδοσης στον μεταφορέα, ο τόπος παράδοσης, κλπ.
Η συμφωνία ανάθεσης στο αντίστοιχο πρακτορείο βαρύνει τον εκάστοτε πελάτη. Η αξία των εμπορευμάτων πρέπει να έχει εξοφληθεί τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την παράδοση στο πρακτορείο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παρουσία του πελάτη ή κάποιου εκπροσώπου του κατά την παράδοση των προϊόντων από την εταιρεία στην μεταφορική, για να ελέγξει και παραλάβει τα προϊόντα ποιοτικώς και ποσοτικώς, σωστά και ακέραια. Εάν κατά την κρίση του εκπροσώπου υπάρχει πρόβλημα στα προϊόντα, θα πρέπει να γίνεται επιτόπου αποσυσκευασία των εμπορευμάτων για την ορθή παραλαβή τους. Τα εμπορεύματα στη συνέχεια ταξιδεύουν με κίνδυνο του αγοραστή.

Δ.4 Παραλαβή από κατάστημα

Ο πελάτης έχει την δυνατότητα παραλαβής με ιδία μέσα από τα καταστήματα της εταιρείας, που έχουν οριστεί ως καταστήματα παραλαβής, χωρίς επιπλέον χρέωση. Με αυτόν τον τρόπο ο εκάστοτε καταναλωτής έχει την δυνατότητα να παραλάβει και μόνος του το/τα προϊόν/όντα της αρεσκείας του από τα ορισθέντα προς αυτό τον σκοπό καταστήματα, εφόσον πάντα το προϊόν είναι διαθέσιμο.
Ακόμα ο πελάτης έχει την δυνατότητα να παραλάβει μόνος του από τα ορισθέντα για παραδόσεις καταστήματα είτε πρόκειται για ηλεκτρονική παραγγελία (e-shop) είτε μιλάμε για παραγγελία από κατάστημα, εφόσον όμως έχει παράσχει στην εταιρεία τα απαιτούμενα στοιχεία για την ταυτοποίηση του και την ολοκλήρωση της παραγγελίας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κτλ).
Η παραλαβή πραγματοποείται ημέρες, 10:00 έως 17:00 με ραντεβού.
Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται σε συγκεκριμένη προθεσμία, κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη και ρητής αποδοχής της ημερομηνίας παραλαβής και από τα δυο μέρη. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν προσέλθει στο κατάστημα για την παραλαβή των πωληθέντων στη διάρκεια της ως άνω αναφερόμενης προθεσμίας, τότε η πώληση ακυρώνεται και η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει και να διαθέσει τα προϊόντα σε άλλες παραγγελίες.
Παράταση της προθεσμίας χωρεί μόνον για λόγους ανωτέρας βίας, εφόσον αυτοί γνωστοποιηθούν εμπρόθεσμα εκ μέρους του πελάτη και βεβαιωθούν εγγράφως. Στην περίπτωση της ακύρωσης, η εταιρεία δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη εκ της αιτίας αυτής.

Δ.4.α Αρμόδιος για την παραλαβή εκ μέρους του πελάτη

Η παραλαβή σε κάθε περίπτωση γίνεται από τον αναφερόμενο στην παραγγελία ως παραλήπτη με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου ή εν γένει δημοσίου εγγράφου πρόσφορου για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας ή νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του

Δ.5 Γενικοί κανόνες που αφορούν τις παραδόσεις

Οι παραδόσεις των ειδών γίνονται στα όρια των περιοχών εξυπηρέτησης που έχει ορίσει η εταιρεία και με την αντίστοιχη χρέωση ανά ζώνη ή περιοχή. Οι παραδόσεις των προϊόντων πραγματοποιούνται στο ισόγειο της δηλωθείσας διεύθυνσης σε κάθε παραγγελία. Εάν ο πελάτης επιθυμεί μεταφορά εντός της οικείας του σε όροφο άνω του ισογείου τότε θα πρέπει να έχει προηγηθεί συνεννόηση και συμφωνία με την εταιρεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο πελάτης επιβαρύνεται με το προβλεπόμενο κόστος μεταφοράς ανά όροφο.
Η εταιρεία δικαιούται για λόγους ασφαλείας και προστασίας τόσο των προϊόντων όσο και των μεταφορέων, να προτείνει την μεταφορά στον όροφο με την χρήση γερανού. Τα σχετικά έξοδα επιβαρύνουν τον πελάτη. Διευκρινίζεται ότι για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στα προϊόντα κατά την μεταφορά από το ισόγειο μέχρι τον όροφο επιβαρύνεται ο πελάτης, καθώς ο κίνδυνος μεταβαίνει στον αγοραστή από την στιγμή που το είδος δεν παραδίδεται στο ισόγειο της διεύθυνσης που είχε υποδείξει ο πελάτης.

Δ.6 Δικαίωμα απόρριψης παραγγελίας προϊόντων εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία δικαιούται να υπαναχωρήσει οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί από κάποια παραγγελία χωρίς να είναι υποχρεωμένη να αιτιολογήσει ή να γνωστοποιήσει τους λόγους για τους οποίους προέβη σε αυτήν την ενέργεια.

Δ.7 Γενικοί όροι περί αποστολής προϊόντων

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τις τιμές αποστολής κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση υποχρεουμένη να ενημερώσει τους υποψήφιους πελάτες της για τις μεταβολές αυτές με αναθεώρηση των παρόντων όρων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Δ.8 Προθεσμία εκπλήρωσης της πώλησης – παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης των πωλουμένων προϊόντων καθορίζεται και επιβεβαιώνεται κατά την αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της εταιρείας. Η επιβεβαίωση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ευθύνη του πελάτη και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την καθυστέρηση εκτέλεσης της παραγγελίας, για οποιαδήποτε αιτία. Σε περίπτωση εκτάκτου και απρόβλεπτου κωλύματος που τυχόν θα αντιμετωπίσει η εταιρεία όσον αφορά την παράδοση προϊόντων, δικαιούται να αναβάλει την παράδοση του συνόλου ή μέρους των πωληθέντων προϊόντων και υπηρεσιών, με έγγραφη δήλωσή της (μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) ή τηλεφωνική ενημέρωση.
Αν η καθυστέρηση εκτέλεσης της παραγγελίας οφείλεται σε ένα ή περισσότερα προϊόντα από το σύνολο των παραγγελθέντων, το υπόλοιπο της παραγγελίας μπορεί να εκτελεστεί κανονικά με τη σύμφωνη γνώμη του πελάτη.

Ε. Πολιτική Επιστροφών – Μεταμέλεια – Υπαναχώρηση

Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή, να αποσυσκευάσει προσεκτικά χωρίς να καταστρέψει τη συσκευασία και να ελέγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία εξωτερικών, αισθητικών ελαττωμάτων, και στην περίπτωση που υπάρχουν δικαιούται να αποκρούσει την παραλαβή του είδους και να το επιστρέψει στον διανομέα. Η εταιρεία υποχρεούται σε σύντομο χρόνο να προβεί σε αντικατάσταση του είδους αυτού με νέο. Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής του είδους θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη κατάσταση χωρίς αισθητικά ελαττώματα.

Ε.1 Επιστροφές προϊόντων

Λόγος επιστροφής και αντικατάστασης προϊόντος αποτελεί:

 • Να έχει παραδοθεί άλλο προϊόν από αυτό που αναγράφεται στην αρχική παραγγελία λόγω λάθους στη διαδικασία, την τιμολόγηση, την αποστολή, ή αν στα προϊόντα προκλήθηκαν ελαττώματα κατά τη μεταφορά, όταν αυτή γίνεται από συνεργεία της εταιρείας. Σε περίπτωση μεταφοράς μέσω πρακτορείου και εφόσον τα προϊόντα έχουν παραδοθεί σε άριστη κατάσταση στο πρακτορείο της επιλογής του πελάτη την ευθύνη φέρει το αντίστοιχο πρακτορείο μεταφορών.
 • Σε κάθε περίπτωση που αποδεδειγμένα υπάρχει αστοχία υλικού ή κατασκευαστικό λάθος για τα οποία φέρει την ευθύνη η εταιρεία ή και ο κατασκευαστής.

Το κόστος μεταφοράς προϊόντων προς επιστροφή και επισκευή ή αντικατάσταση βαρύνει εξ ολοκλήρου τον πελάτη.
Η επιστροφή προϊόντων χρεώνεται σε βάρος της εταιρείας μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα ή έλλειψη ιδιότητας η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την εταιρεία.
Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη και στο χρόνο που συμφωνήθηκε. Τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους του πελάτη της επιστροφής των προϊόντων σημαίνει αυτοδικαίως απώλεια του δικαιώματος αντικατάστασης και αποδοχής των προϊόντων ως έχουν.
Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν και την πλήρη συσκευασία του σε άρτια κατάσταση.
Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων αναλόγως της περίπτωσης, θα εκτελείται επισκευή του προϊόντος εάν αυτό δύναται να πραγματοποιηθεί ή ολική αντικατάσταση μόνο στην περίπτωση που το προϊόν δεν επισκευάζεται, άλλως ακύρωση της συναλλαγής εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη της εταιρείας, οπότε, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την εταιρεία, σε περίπτωση ακύρωσης, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή τους με επιμέλεια της εταιρείας. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της εταιρείας πλέον. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την σύμβαση του πελάτη με την εκδότρια Τράπεζα.
Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα», θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα στο οποίο πραγματοποίησε την παραλαβή του προϊόντος. Η επιστροφή θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών τόσο του προϊόντος όσο και του τιμήματος.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Ε.2 Ακύρωση παραγγελίας εκ μέρους του πελάτη λόγω μεταμελείας

Η εκ μέρους του πελάτη ακύρωση της παραγγελίας του στο ηλεκτρονικό κατάστημα λόγω μεταμελείας γίνεται δεκτή μόνο εφόσον δεν έχει το είδος ακόμα τιμολογηθεί και δοθεί προς αποστολή εκ μέρους της εταιρείας. Η ακύρωση γίνεται μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (email: [email protected]) προς την εταιρεία εκ μέρους του πελάτη. Ο πελάτης οφείλει να δηλώσει τα ακριβή στοιχεία της παραγγελίας του. Η ακύρωση δεν επέρχεται αν δεν αποσταλεί σχετική επιβεβαίωση εκ μέρους της εταιρείας με ηλεκτρονική αλληλογραφία προς τον πελάτη. Σε περίπτωση που ο πελάτης πριν από την εκ μέρους του δήλωση ακύρωσης έχει καταβάλει την αξία της εγκεκριμένης παραγγελίας του και η εταιρεία την έχει ήδη εισπράξει, τότε η εταιρεία οφείλει σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-891( ΦΕΚ Β΄ 2144/30.08.2013) μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών να επιστρέψει στον πελάτη την εισπραχθείσα αξία με τον ίδιο τρόπο που αυτός επέσπευσε την καταβολή της (με αντιλογισμό του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, κλπ). Άλλως σε περίπτωση που έχει δοθεί εντολή πληρωμής εκ μέρους του πελάτη αλλά τα χρήματα δεν έχουν εισπραχθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ (όπως πχ. στην περίπτωση εντολής χρέωσης πιστωτικής κάρτας όταν όμως η Τράπεζα δεν έχει ακόμα καταβάλει το τίμημα στην εταιρεία), τότε η εταιρεία υποχρεούται εντός της προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών να επισπεύσει κάθε απαραίτητη ενέργεια και δήλωση προς κάθε αρμόδιο φορέα (Τράπεζα κλπ) για τη γνωστοποίηση της ακύρωσης της παραγγελίας και την υποχρέωση απόδοσης κάθε χρεωθέντος σε βάρος του πελάτη ποσού. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει σύννομα τις υποχρεώσεις της, και η αναίρεση κάθε χρέωσης θα γίνει με βάση τους όρους της σύμβασης που συνδέει τον πελάτη με τον τρίτο αυτό φορέα (Τράπεζα κλπ) και η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το χρόνο επιστροφής ή αντιλογισμού κάθε σχετικής χρέωσης.

Ε.3 Αναιτιολόγητη Υπαναχώρηση Καταναλωτή

Το ειδικό δικαίωμα του καταναλωτή για αναιτιολόγητη υπαναχώρηση
Ειδικώς στην περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο (δηλαδή όχι νομικό πρόσωπο, ακόμα και μη κερδοσκοπικό) που αγοράζει προϊόντα εξ αποστάσεως από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας αποκλειστικά για ιδιωτική του χρήση κι όχι στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας (στο εξής “ο καταναλωτής”) δικαιούται να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από την εξ αποστάσεως αγορά ενός προϊόντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της φυσικής κατοχής του προϊόντος στον ίδιο ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση με τα υλικά συσκευασίας πλήρη και σε άριστη κατάσταση (συσκευασμένο). Για τον λόγο αυτό και επισημαίνεται η προσοχή κατά την αποσυσκευασία. Η υπαναχώρηση του καταναλωτή είναι αναιτιολόγητη, χωρίς ο καταναλωτής να είναι υποχρεωμένος να επικαλεσθεί λόγους που να δικαιολογούν την υπαναχώρηση, καθώς και χωρίς οικονομική επιβάρυνση του καταναλωτή, με εξαίρεση την επιβάρυνσή του για τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος και τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος λόγω της κατάστασης των προϊόντων κατά την επιστροφή.
Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά (email: [email protected]) και η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.
Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε.
Η επιστροφή θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών τόσο του προϊόντος όσο και του τιμήματος. Επισημαίνεται ότι ο κίνδυνος απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του προϊόντος παραμένει στον καταναλωτή μέχρι την παραλαβή του προϊόντος από την εταιρεία.
Οι δαπάνες παράδοσης ή και συναρμολόγησης, που χρεώθηκαν κατά την παράδοση, ή και δαπάνες υπέρ τρίτων μεταφορέων, ανυψωτικών μηχανημάτων, γερανών και εν γένει οι όποιες άλλες δαπάνες πέραν της αξίας του προϊόντος δεν επιστρέφονται.
Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης η δε εταιρεία δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.

Ε.3.α Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση

ΔΕΝ χωρεί υπαναχώρηση:

 • Στην προμήθεια αγαθών ή στην παροχή υπηρεσιών, η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς, τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει η εταιρεία και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης.
 • Στις συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας και με την εκ μέρους σας αναγνώριση ότι θα απολέσετε το δικαίωμα υπαναχώρησής σας μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από την εταιρεία.
 • Στην προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένες προδιαγραφές.
 • Στην προμήθεια προϊόντων, τα οποία, μετά την παράδοσή τους, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.
 • Στις συμβάσεις, κατά τις οποίες έχετε ζητήσει ειδικά επίσκεψη από την εταιρεία με σκοπό να πραγματοποιήσει είτε επιδιορθώσεις είτε εργασίες συντήρησης.
 • Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί, καθώς η χρήση τους σαφώς εκφεύγει του πλαισίου της συνήθους εξέτασης του προϊόντος για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του, όπως αυτή θα ελάμβανε χώρα σε ένα φυσικό κατάστημα, καθιστώντας το προϊόν μεταχειρισμένο.
 • Στην περίπτωση που ο πελάτης έχει προβεί μόνο σε ηλεκτρονική (on line) ή τηλεφωνική κράτηση προϊόντος, χωρίς υποχρέωση πληρωμής, προκειμένου αυτό να το αγοράσει από φυσικό κατάστημα της εταιρείας, καθώς η συναλλαγή αυτή δεν συνιστά πώληση εξ αποστάσεως, στην οποία και μόνο εφαρμόζεται ειδικώς το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του καταναλωτή.

Νοείται ότι σε τις πιο πάνω περιπτώσεις, τις και σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής διατηρεί στο ακέραιο το γενικό δικαίωμά του υπαναχώρησης από τη σύμβαση πωλήσεως και επιστροφής του προϊόντος λόγω νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων που διαπιστώνει μετά την παραλαβή του και τη χρήση του, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 540 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, το άρθρο 5 του ν. 2251/1994 και τις λοιπές διατάξεις προστασίας του καταναλωτή και εν γένει του αγοραστή.

ΣΤ. Εγγύηση καλής χρήσης

ΣΤ.1. Tι σημαίνει εγγύηση καλής χρήσης
 • Η εγγύηση καλής χρήσης αφορά ξεκάθαρα μόνο το προϊόν και όχι την αποστολή τεχνικού ή μεταφοράς του προϊόντος.
 • Οι χρεώσεις της αποστολής τεχνικού ή της μεταφοράς του προϊόντος είναι ξεχωριστές, και δεν αποτελούν τμήμα της εγγύησης καλής χρήσης του προϊόντος.
 • Εγγύηση καλής χρήσης σημαίνει ότι η εταιρεία διασφαλίζει και εγγυάται για τα προϊόντα της, με ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο που έχει ορίσει εκ των προτέρων για το κάθε προϊόν και εξάρτημα ξεχωριστά.
 • Η εταιρεία εγγυάται την δωρεάν επιδιόρθωση ή επισκευή του προϊόντος μόνο σε περίπτωση εμφάνισης ελαττώματος εντός του χρονικού πλαισίου της εγγύησης καλής χρήσης και χωρίς κάποια υπαιτιότητα του πελάτη που ενδεχομένως δημιούργησε ελάττωμα στο προϊόν.
 • Στην περίπτωση που δεν μπορεί να επιδιορθωθεί ή επισκευαστεί το προϊόν από την εταιρεία και είναι εντός εγγύησης και δίχως κάποια υπαιτιότητα του πελάτη για το πρόβλημα που παρουσιάστηκε, τότε και μόνο τότε προβαίνουμε σε πλήρη αντικατάσταση του προϊόντος.
 • Η εγγύηση καλής χρήσης με επιδιόρθωση ή επισκευή ή αντικατάσταση προϋποθέτει την σωστή χρήση και συντήρηση του προϊόντος από μέρους του πελάτη. Σε περίπτωση όπου υπάρχει υπαιτιότητα του πελάτη για την κατάσταση του προϊόντος, δηλαδή μη σωστή χρήση ή μη σωστή συντήρηση του προϊόντος, τότε η εγγύηση παύει να ισχύει και δεν υφίσταται, από εκείνη την στιγμή ότι αναλάβει η εταιρεία θα είναι με πλήρες κόστος.
 • Η εγγύηση καλής χρήσης δεν ισχύει σε περιπτώσεις φθοράς που προέρχονται από κακή χρήση, λανθασμένη χρήση καθαριστικών ή άλλων προϊόντων, σπασίματα, φθορές (πχ. Γρατζουνιές, χτυπήματα κλπ.), καθώς και εξωτερικούς παράγοντες όπως εκτεταμένη έκθεση στον ήλιο, υγρασία και όλοι οι εξωγενείς παράγοντες.
 • Η εγγύηση καλής χρήσης των προϊόντων δεν περιλαμβάνει-καλύπτει την αποστολή τεχνικών της εταιρείας, καθώς και την μεταφορά προς επισκευή, επιδιόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος από και προς τον χώρο του πελάτη.
ΣΤ.2. H εγγύηση καλής χρήσης ισχύει μόνο όταν:
 • Η εγγύηση καλής χρήσης των προϊόντων ισχύει μόνο όταν υπάρχει φυσιολογική χρήση των επίπλων-προϊόντων, για την χρήση που προορίζονται και για το διάστημα που αναφέρεται από την ημερομηνία που αναγράφεται στο τιμολόγιο ή στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος έως ότου και την λήξη του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου - ορίου που έχει ορίσει εκ των προτέρων η εταιρεία για το κάθε προϊόν και εξάρτημα ξεχωριστά.
 • Η εταιρεία δεσμεύεται να επισκευάσει, επιδιορθώσει το προϊόν κατά την κρίση της, εφόσον κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι το πρόβλημα καλύπτεται από την εγγύηση καλής χρήσης και δεν προήλθε από κακή χρήση του πελάτη. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν έχει καταργηθεί, η εταιρεία θα το αντικαταστήσει-επισκευάσει με άλλο αντίστοιχης αξίας που ταιριάζει. Σε καμία περίπτωση, το χρηματικό ποσό της αγοράς σας δεν επιστρέφεται.
 • Για τη διαπίστωση της ανάγκης επισκευής προϊόντος που καλύπτεται από τους παρόντες όρους εγγυήσεως, η δαπάνη μετάβασης και απασχόλησης του προσωπικού της εταιρείας , επιβαρύνει τον πελάτη και προκαταβάλλεται. Σε περίπτωση επισκευής των προϊόντων , που καλύπτεται από τους παρόντες όρους, τα τυχόν απαιτούμενα έξοδα μεταφοράς των προϊόντων από και προς τον τόπο παράδοσης, επιβαρύνουν αποκλειστικώς τον πελάτη.
ΣΤ.3. H εγγύηση καλής χρήσης δεν καλύπτει ζημιές από μη - συμβατή χρήσης όπως:
 • Σπάσιμο ή άλλη φθορά του προϊόντος ή μέρος από ΜΗ-Φυσιολογικές ενέργειες (π.χ. βίαιη ρίψη, χτύπημα, γδάρσιμο με εργαλεία ή άλλα αντικείμενα).
 • Οι καναπέδες δεν έχουν κατασκευαστεί για να δέχονται κάθετα το ανθρώπινο σώμα, επομένως οποιαδήποτε φθορά ή σπάσιμο από κάθισμα στο μπράτσο ή στην πλάτη δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
 • Φθορά από κάψιμο ή τσιγάρο.
 • Το κάθισμα του καναπέ είναι σχεδιασμένο για να δέχεται το σώμα σας σε όλη του την επιφάνεια, αν κάθεστε στην άκρη του καθίσματος είναι πιθανό να δημιουργηθεί φθορά στην στατικότητα του καθίσματος το οποίο όμως θα οφείλεται σε λάθος χρήση και όχι στο προϊόν, με αποτέλεσμα να μην ισχύει η εγγύηση.
 • Ζημιά στο προϊόν από ατύχημα.
 • Οποιαδήποτε επισκευή προϊόντος πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο της εταιρείας μας, σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί τυχόν επισκευή προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό τότε η εγγύηση παύει να ισχύει.
 • Για να μεταφέρετε ένα προϊόν πρέπει να το ανασηκώνετε. Σε περίπτωση που σέρνετε το προϊόν κατά την μεταφορά και δημιουργηθεί φθορά τότε η φθορά δεν καλύπτεται από την εγγύηση του προϊόντος.
 • Υποχώρηση επιφάνειας ή συνδεσμολογίας από ανάρμοστη ή αδικαιολόγητη για τη χρήση του προϊόντος ενέργεια.
 • Χρήση χημικών καθαριστικών.
 • Υποχώρηση επιφάνειας - σπάσιμο από βάρος μεγαλύτερου του επιτρεπτού.
 • Φθορά ή καταστροφή κατά την αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση από ΜΗ-Εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας (π.χ. μεταφορικές εταιρίες ή από τον πελάτη).
 • Η διάρκεια ζωής του υλικού στα μαξιλάρια καθίσματος των καναπέδων, εξαρτάται από την χρήση που γίνεται.
 • Τα λουστραριστά έπιπλα ενδέχεται να παρουσιάσουν αλλοίωση με την πάροδο του χρόνου (π.χ. σε καπλαμά δρυς, οξιά και καρυδιά λόγω της φυσικότητας του ξύλου υπάρχει ενδεχόμενο κάποιας αλλοίωσης του χρώματος από φυσικά αίτια, όπως ήλιος, φως ή άλλες συνθήκες περιβάλλοντος).
 • Τα έπιπλα από μασίφ ξύλο, αποτελούν ζωντανό οργανισμό και χρειάζονται ειδική φροντίδα συντήρησης ώστε να μην αποκτήσουν σχισμές η παραμορφώσεις όπου και αυτές εάν συμβούν είναι φυσιολογικό φαινόμενο ενός ζωντανού οργανισμού. Για την φροντίδα αυτή πρέπει να απευθυνθείτε σε ειδικά καταστήματα που προσφέρουν υλικά και εργαλεία για την φροντίδα αυτή. Πληροφορηθείτε για τις οδηγίες συντήρησης, στις λεπτομέρειες του προϊόντος.
 • Στις λεπτομέρειες του κάθε προϊόντος, μπορείτε να βρείτε συμβουλές για την σωστή συντήρηση των επίπλων, παρακαλώ ενημερωθείτε.
ΣΤ.4. Εγγύηση σωστής μεταφοράς και σωστής συναρμολόγησης προϊόντων:

Όταν ο πελάτης κάνει την συναρμολόγηση μόνος του
Αυτή η εγγύηση είναι ενεργή για προϊόντα τα οποία και έχει συναρμολογήσει τεχνικός της εταιρείας. Στην περίπτωση που το προϊόν το έχει συναρμολογήσει ο πελάτης μόνος του η εταιρεία δεν εγγυάται για την συνδεσμολογία των ενώσεων του προϊόντος, αλλά πάρα ταύτα το προϊόν έχει εγγύηση σε όλα τα μέρη των υλικών του εκτός των ενώσεων. Δηλαδή το προϊόν εξακολουθεί να έχει εγγύηση σε όλα τα υλικά του, όχι όμως στις ενώσεις που συνδέθηκαν και ενώθηκαν από τον πελάτη.
Όταν ο πελάτης μεταφέρει το προϊόν μόνος του
Αυτή η εγγύηση είναι ενεργή για προϊόντα τα οποία έχει μεταφέρει η εταιρεία στο σπίτι του πελάτη. Στην περίπτωση που τον προϊόν το παραλαμβάνει ο πελάτης μόνος του και το μεταφέρει ο ίδιος, τότε η μεταφορά γίνετε με αποκλειστική ευθύνη του πελάτη χωρίς να εγγυάται η εταιρία την σωστή μεταφορά του προϊόντος από την στιγμή που δεν κάνει η εταιρεία την μεταφορά. Πάρα ταύτα το προϊόν εξακολουθεί να έχει εγγύηση σαν προϊόν σε όλα του τα μέρη αλλά ότι έχει συμβεί με υπαιτιότητα του πελάτη κατά την μεταφορά του προϊόντος η εταιρεία δεν το καλύπτει.
Όταν μεταφέρουμε εμείς το προϊόν στο σπίτι του πελάτη
Εγγυόμαστε την σωστή και ασφαλή μεταφορά του προϊόντος.
Όταν συναρμολογούμε εμείς το προϊόν
Εγγυόμαστε την σωστή και ασφαλή συναρμολόγηση του προϊόντος.
Όταν μεταφέρουμε εμείς και παραδίδουμε το προϊόν σε μεταφορική
Σε περίπτωση μεταφοράς μέσω πρακτορείου και εφόσον τα προϊόντα έχουν παραδοθεί σε άριστη κατάσταση την ευθύνη πλέον φέρει το αντίστοιχο πρακτορείο μεταφορών.

Δ.5. Kατάλογος εγγυήσεων:
 • 2 χρόνια εγγύηση σε όλα προϊόντα

Οδηγίες συντήρησης/φροντίδας
Για να ισχύει η εγγύηση είναι απαραίτητο να ακολουθείτε τις οδηγίες συντήρησης για κάθε προϊόν. Στα καταστήματα ………………… και στην ηλεκτρονική διεύθυνση ……………………… θα βρείτε όλες τις οδηγίες συντήρησης εδώ.

Ζ. Πολιτική Cookies

Ισχύει από 25.05.2018
Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες στον Ιστότοπο της εταιρείας www.casadipatsi.gr για να συλλέξουμε πληροφορίες που μας βοηθούν να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή εμπειρία σας. Τα cookies που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό www.casadipatsi.gr δεν αναφέρονται σε προσωπικά δεδομένα, αλλά σε ανώνυμα δεδομένα
Στη συγκεκριμένη Πολιτική Cookies, αναφερόμαστε σε αυτές τις τεχνολογίες, οι οποίες περιλαμβάνουν cookies, pixels και gifs, από κοινού «Cookies». Η παρούσα πολιτική εξηγεί τα διαφορετικών ειδών cookies που χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο και τον τρόπο ελέγχου τους. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή την πολιτική για cookies οποτεδήποτε. Να ελέγχετε στην κορυφή της παρούσας σελίδας για να δείτε από πότε ισχύει η παρούσα Πολιτική Cookies. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Cookies θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη Πολιτική Cookies καταστεί διαθέσιμη στον Ιστότοπο. Συναινώντας στην χρήση των Cookies μπορείτε να απολαύσετε πληρέστερα την περιήγηση στον Ιστότοπο. Ευελπιστούμε ότι η παρούσα πολιτική σας βοηθά να κατανοήσετε και να αισθάνεστε πιο ασφαλείς, σχετικά με την χρήση από μέρους μας των cookies. Εάν έχετε οποιεσδήποτε περαιτέρω απορίες, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο email email: [email protected]

Z.1. Τι είναι Cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας και γενικά στη συσκευή με την οποία περιηγείστε στον Ιστότοπο της εταιρείας. Χρησιμοποιούνται ευρέως προκειμένου να κάνουν τις ιστοσελίδες να λειτουργούν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Μπορούν να το κάνουν αυτό, επειδή οι ιστοσελίδες μπορούν να διαβάζουν και να γράφουν τα αρχεία αυτά, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να σας αναγνωρίζουν και να θυμούνται σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες θα καθιστούν τη χρήση του διαδικτύου πιο εύκολη για εσάς (π.χ. απομνημονεύοντας τις προτιμήσεις του χρήστη).

Ζ.2. Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε

Σας παραθέτουμε μια λίστα με διαφορετικών ειδών Cookies που μπορεί να χρησιμοποιούμε στον Ιστότοπο {η λίστα ανάλογα με τον υπεύθυνο κατασκευής του ιστότοπου}.
Ουσιώδη Cookies. Αυτά τα cookies είναι σημαντικά για την ιστοσελίδα μας, ώστε να σας δίνουμε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σε αυτήν και να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητές της. Χωρίς αυτά τα απολύτως απαραίτητα Cookies, μπορεί να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή λειτουργίες και η ιστοσελίδα μας δε θα λειτουργεί τόσο ομαλά για εσάς όσο θα επιθυμούσαμε.
Cookies Απόδοσης. Τα Cookies απόδοσης τα οποία μερικές φορές αποκαλούνται Cookies ανάλυσης (analytics), συλλέγουν πληροφορίες που αφορούν στη χρήση του συγκεκριμένου Ιστότοπου από εσάς και μας επιτρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας του. Για παράδειγμα, τα Cookies απόδοσης μας δείχνουν ποιες είναι πιο συχνά επισκέψιμες σελίδες στην ιστοσελίδα, μας επιτρέπει να βλέπουμε τα συνολικά μοντέλα χρήσης στον Ιστότοπο, μας βοηθά να καταγράφουμε οποιεσδήποτε δυσκολίες αντιμετωπίζετε με τον Ιστότοπο.
Cookie Analytics. Ανήκουν στην κατηγορία third party cookies και αποθηκεύονται σε όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας. Συλλέγουν πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και η διάρκεια αποθήκευσής τους ορίζεται από την πολιτική χρήσης της Google. Τα συγκεκριμένα cookies συλλέγουν πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των επισκεπτών της ιστοσελίδας, την προέλευση των επισκεπτών και τις σελίδες που επισκέφθηκαν μέσα στο site μας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για να συντάσσουμε αναφορές που μας βοηθούν να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα μας.
Cookies Λειτουργικότητας. Σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιούμε Cookies λειτουργικότητας. Τα Cookies Λειτουργικότητας μας επιτρέπουν να θυμόμαστε τις επιλογές που κάνετε στον Ιστότοπο μας και να παρέχουμε πιο εμπλουτισμένες/ ενισχυμένες και πιο εξατομικευμένες/ λειτουργίες/ χαρακτηριστικά. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά μας βοηθούν να βελτιώσουμε την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο μας.
Στοχευμένα ή Διαφημιστικά Cookies. Εμείς καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας, μπορεί να χρησιμοποιούμε Στοχευμένα ή Διαφημιστικά Cookies, με σκοπό την προβολή διαφημίσεων που πιστεύουμε ότι σχετίζονται περισσότερο με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιούμε στοχευμένα ή διαφημιστικά cookies, ώστε να περιορίσουμε τη συχνότητα που βλέπετε την ίδια διαφήμιση στον Ιστότοπο μας και να μας βοηθήσουν να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών ενεργειών. Αυτά τα cookies θυμούνται τι έχετε κοιτάξει στον Ιστότοπο μας και μπορεί να μοιραστούμε τις πληροφορίες αυτές, με άλλους οργανισμούς, όπως διαφημιστές.

Ονομασία

Προέλευση

Σκοπός

Περίοδος Διατήρησης

_fbp

Facebook

Marketing/Tracking

3 μήνες

datr

Facebook

Marketing/Tracking

2 έτη

fr

Facebook

Marketing/Tracking

3 μήνες

sb

Facebook

Marketing/Tracking

2 έτη

DSID

Google DoubleClick

Marketing/Tracking

Session

IDE

Google DoubleClick

Marketing/Tracking

Session

RUL

Google DoubleClick

Marketing/Tracking

1 έτος

1P_JAR

Google DoubleClick

Marketing/Tracking

1 μήνας

AID

Google Ads

Advertising/Tracking

6 μήνες

ANID

Google Ads

Advertising/Tracking

2 έτη

NID

Google Ads

Advertising/Tracking

από 6 μήνες έως 10 μήνες

__Secure-APISID

Google reCAPTCHA

Marketing/Tracking

2 έτη

_ga

Google Analytics

Στατιστικά

2 έτη

_gat

Google Analytics

Στατιστικά

1 λεπτό

_gid

Google Analytics

Στατιστικά

1 ημέρα

PHPSESSID

PHP

Απαραίτητα για τη λειτουργία

Session

X-Magento-Vary

Magento_PageCache

Απαραίτητα για τη λειτουργία

Based on PHP setting session.cookie_lifetime

form_key

Magento_PageCache

Απαραίτητα για τη λειτουργία

PHP: Based on PHP setting session.cookie_lifetime

mage-cache-sessid

Magento_Customer

Απαραίτητα για τη λειτουργία

Session

mage-cache-storage

Magento_CustomeMagento_Persistent

Απαραίτητα για τη λειτουργία

Session

mage-cache-storage-section-invalidation

Magento_Customer

Απαραίτητα για τη λειτουργία

Σύμφωνα με τον τοπικό χώρο αποθήκευσης

mage-messages

Magento_Theme

Απαραίτητα για τη λειτουργία

Session

mage-translation-file-version

Magento_Translation

Απαραίτητα για τη λειτουργία

Σύμφωνα με τον τοπικό χώρο αποθήκευσης

mage-translation-storage

Magento_Translation

Απαραίτητα για τη λειτουργία

Σύμφωνα με τον τοπικό χώρο αποθήκευσης

product_data_storage

Magento_Catalog

Απαραίτητα για τη λειτουργία

Σύμφωνα με τον τοπικό χώρο αποθήκευσης

recently_compared_product

Magento_Catalog

Απαραίτητα για τη λειτουργία

Σύμφωνα με τον τοπικό χώρο αποθήκευσης

recently_compared_product_previous

Magento_Catalog

Απαραίτητα για τη λειτουργία

Σύμφωνα με τον τοπικό χώρο αποθήκευσης

recently_viewed_product

Magento_Catalog

Απαραίτητα για τη λειτουργία

Σύμφωνα με τον τοπικό χώρο αποθήκευσης

recently_viewed_product_previous

Magento_Catalog

Απαραίτητα για τη λειτουργία

Σύμφωνα με τον τοπικό χώρο αποθήκευσης

section_data_ids

Magento_Customer

Απαραίτητα για τη λειτουργία

Session

store

Magento_Store

Απαραίτητα για τη λειτουργία

1 έτος


Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies>>>> (http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm)

Z.3. Τρίτα μέρη που χρησιμοποιούν cookies στον Ιστότοπο μας

Σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί να συνεργαζόμαστε με τρίτα μέρη, ώστε να παρέχουμε υπηρεσίες στον Ιστότοπο μας. Διαφημιστές τρίτων μερών και άλλες επιχειρήσεις μπορεί να χρησιμοποιούν τα δικά τους Cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητές σας στον Ιστότοπο μας και/ή στις διαφημίσεις τις οποίες έχετε επιλέξει. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν από αυτούς, ώστε να παρέχουν διαφημίσεις που πιστεύουν ότι μπορεί πολύ πιθανόν να άπτονται του ενδιαφέροντός σας, με βάση το περιεχόμενο που έχετε δει. Οι διαφημιστές τρίτων μερών μπορεί να χρησιμοποιήσουν επίσης τις πληροφορίες αυτές, για να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεών τους. Δεν ελέγχουμε αυτά τα Cookies και για να απενεργοποιήσετε ή απορρίψετε Cookies τρίτων μερών, παρακαλώ όπως απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου τρίτου μέρους. Μπορείτε επίσης να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον έλεγχο των Cookies στο τμήμα κατωτέρω.

Z.4. Πως μπορείτε να ελέγχετε τα cookies

Μπορείτε να μην επιτρέψετε ή να αρνηθείτε την αποδοχή των Cookies από τον παρόντα Ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή είτε μη ενεργοποιώντας τη σχετική ρύθμιση στον περιηγητή σας, ή ενεργοποιώντας τη ρύθμιση στον περιηγητή σας, που σας επιτρέπει να τα απορρίψετε.
Μπορείτε να αρνηθείτε την αποδοχή των Flash Cookies από τον παρόντα Ιστότοπο χρησιμοποιώντας τα εργαλεία διαχείρισης του Adobe Flash στην ιστοσελίδα www.adobe.com/security/ flashplayer. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να απενεργοποιήσετε τα cookies, αν τα έχετε ενεργοποιήσει, μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του παροχέα στον περιηγητή διαδικτύου, μέσω του παραθύρου βοήθειας.
Μπορεί να θέλετε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html για πληροφορίες σχετικά με τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους περιηγητές.
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι εάν τα cookies δεν ενεργοποιηθούν ή απενεργοποιηθούν, είναι πιθανόν όλες οι λειτουργίες του Ιστότοπου να μην λειτουργούν σύμφωνα με τον τρόπο που προορίζονται.
Η. ΠΟΛΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - GDPR
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR) εφαρμόζεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 25 Μαΐου 2018. Εισάγει νέους κανόνες για τις ειδοποιήσεις περί απορρήτου, καθώς και για την επεξεργασία και τη διασφάλιση προσωπικών δεδομένων.
Το CASA di PATSI είναι πάντα ευαισθητοποιημένο σχετικά με την ενημέρωση σας, τα δικαιώματά σας αλλά και τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων. Για οποιαδήποτε απορία έχετε παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected] και στο τηλέφωνο 210 8012211.
Αυτή η πολιτική απορρήτου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία διαχειρίζεται και προστατεύει κάθε πληροφορία σας όταν χρησιμοποιείται τον ιστότοπο www.casadipatsi.gr και όχι μόνο. Η εταιρεία μπορεί να αλλάξει αυτήν την πολιτική κατά καιρούς με την ενημέρωση αυτής της σελίδας. Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με οποιεσδήποτε αλλαγές. Αυτή η πολιτική ισχύει από 25 Mαΐου 2018.


Σχετική νομοθεσία
Παράλληλα με τα επιχειρησιακά και εσωτερικά συστήματα πληροφορικής της εταιρίας, ο ιστότοπος www.casadipatsi.gr έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται με την ακόλουθη εθνική και διεθνή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία δεδομένων και την ιδιωτική ζωή των χρηστών:

 • Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD)
 • Κανονισμός για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR/EC/2016/679)

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σε αυτό τον ιστότοπο (www.casadipatsi.gr) είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «CASA DI PATSI», με διεύθυνση Ζακύνθου 2, Μεταμόρφωση Αττικής, Τ.Κ. 14452, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8012211, email: [email protected]
Εκτελούντες επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Χρησιμοποιούμε έναν αριθμό τρίτων φορέων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για εμάς. Αυτοί οι τρεις φορείς έχουν επιλεγεί προσεκτικά και όλα αυτά συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Ο εκτελών επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας είναι την τρέχουσα χρονική περίοδο:
Η εταιρεία My Company Projects Ο.Ε. και διακριτικό τίτλο My Company, με αντικείμενο Διαφημιστικές Υπηρεσίες – Υπηρεσίες Πληροφορικής – Οικονομικές Μελέτες, που έχει συσταθεί στην Ελλάδα και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Π.Π. Γερμανού, αριθμ. 33, τηλ. 2310231557, email: [email protected], ιστοσελίδα www.sms-marketing.gr (ίδετε πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων εδώ). Στην εν λόγω εταιρεία διαβιβάζονται τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να αποστείλει για λογαριασμό της εταιρείας μας ενημερωτικά sms και μηνυμάτων μέσω viber.
Η εταιρεία μας θα ενημερώνει εγκαίρως την παρούσα για κάθε αλλαγή στους εκτελούντες επεξεργασία.
Η εταιρεία δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι το απόρρητο σας προστατεύεται. Τα προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, email, τηλέφωνο, διεύθυνση, στοιχεία τιμολόγησης) συλλέγονται και χρησιμοποιούνται μόνο για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, την εξέλιξη της παραγγελίας, την ενημέρωσή σας σχετικά με την αρθρογραφία μας, νέα μας, προσφορές, διαγωνισμούς, δώρα, events και πληροφορίες που θεωρούμε ότι θα σας ενδιαφέρουν σχετικά με τις δραστηριότητές μας. Τα στοιχεία αυτά μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα χρησιμοποιηθούν μόνο σύμφωνα με αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο. Δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να διανείμουμε, ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου www.casadipatsi.gr. H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο site μας αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.
Τι είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;
Είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε
Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
Τα προσωπικά σας δεδομένα, που επεξεργαζόμαστε στον ιστότοπό μας (www.casadipatsi.gr) είναι:

 • στην σελίδα Εισαγωγή - Εγγραφή στο σύστημα καρτέλα Register: το ονοματεπώνυμό σας, το email σας, τον κρυπτογραφημένο κωδικό εισόδου σας (που σημαίνει ότι δεν γνωρίζουμε τον πραγματικό σας κωδικό), την επιβεβαίωση ενεργοποίησης του λογαριασμού σας και την χρονική στιγμή της εγγραφής σας
 • στη Φόρμα Εγγραφής στο Ενημερωτικό δελτίο: το email σας και την χρονική στιγμή της εγγραφής σας
 • στην σελίδα Εισαγωγή - Εγγραφή στο σύστημα καρτέλα Login: το email σας, τον κρυπτογραφημένο κωδικό εισόδου σας (που σημαίνει ότι δεν γνωρίζουμε τον πραγματικό σας κωδικό) και την χρονική στιγμή της τελευταίας σας σύνδεσης στο σύστημά μας
 • Προσωπικά σας στοιχεία συλλέγουμε, πάντα με την έγγραφη συναίνεσή σας, κατά την επίσκεψή σας στα φυσικά μας καταστήματα ή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα για την διενέργεια αγορών:
  • το πλήρες ονοματεπώνυμο
  • η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων
  • η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής)
  • τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο)
  • ο αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας
  • η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του πελάτη.
 • Για τους εγγεγραμμένους χρήστες: επιπλέον των ανωτέρω συλλέγουμε ιστορικό παραγγελιών, συχνότητα επισκέψεων, προϊόντα που βρίσκονται στο καλάθι ή την λίστα αγαπημένων, συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες
Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα 
 • στην σελίδα Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο: επειδή επιλέξατε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails από εμάς, για να μπορείτε να εισέρχεστε στο σύστημα, περνώντας από την διαδικασία αναγνώρισης εγγεγραμμένου χρήστη, για να διαβάζετε ειδικό υλικό, για να διατηρήσουμε τον ιστότοπό μας ασφαλή από ανεπιθύμητες προσβάσεις και για να ικανοποιήσουμε το συμφέρον της επιχείρησής μας για την εμπορική προώθηση των υπηρεσιών της 
 • στην σελίδα Εισαγωγή - Εγγραφή στο σύστημα καρτέλα Register: επειδή επιλέξατε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails από εμάς, για να μπορείτε να εισέρχεστε στο σύστημα, περνώντας από την διαδικασία αναγνώρισης εγγεγραμμένου χρήστη, για να διαβάζετε ειδικό υλικό, για να διατηρήσουμε τον ιστότοπό μας ασφαλή από ανεπιθύμητες προσβάσεις και να ικανοποιήσουμε το συμφέρον της επιχείρησής μας για την εμπορική προώθηση των υπηρεσιών της στο φυσικό και ηλεκτρονικό κατάστημά μας με τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας και την έγγραφη συναίνεσή σας: για λόγους ασφαλέστερης και αποτελεσματικότερης παροχής των υπηρεσιών μας στα πλαίσια της συνεργασίας μας (μελλοντική επισκευή, συντήρηση, παροχή συμβουλών και πληροφοριών για τα αγορασθέντα αγαθά) στα πλαίσια τήρησης της φορολογικής νομοθεσίας, αλλά και με σκοπό την ενημέρωσή σας για τις υπηρεσίες μας, μελλοντικές προσφορές, νέα και εκδηλώσεις, μέσω ενημερωτικών email, τηλεφωνικά και με sms.
Ποια είναι τα δικαιώματά σας; 
 • να ενημερωθείτε από εμάς για τους σκοπούς επεξεργασίας: δες την παράγραφο με τίτλο "Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα"
 • να ενημερωθείτε από εμάς για τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων: τα δεδομένα σας στον ιστότοπο www.casadipatsi.gr είναι απλά προσωπικά δεδομένα (δες την παράγραφο "Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε") και δεν περιλαμβάνονται σε αυτά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (πχ εθνότητα, φυλή, θρησκεία, συνδικαλισμός, βιομετρικά, γενετικά ή ιατρικά δεδομένα).
 • να ενημερωθείτε από εμάς για τους αποδέκτες: τα προσωπικά σας δεδομένα δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους εκτός από τους ανωτέρω αναφερόμενους εκτελούντες επεξεργασία και αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω για έκαστο εξ’ αυτών, χωρίς καμία περαιτέρω δυνατότητα διαβίβασης ή επεξεργασίας των δεδομένων σας από αυτούς.
 • να ενημερωθείτε από εμάς για τον χρόνο αποθήκευσης: τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται μέχρι να ζητήσετε την διαγραφή τους.
 • να μας ζητήσετε διόρθωση: αν πέσει στην αντίληψή σας ότι κάποιο προσωπικό σας δεδομένο το καταχωρήσατε εσφαλμένα ή επειδή κάτι άλλαξε στην πορεία, μπορείτε να μας ζητήσετε να το διορθώσουμε
 • να μας ζητήσετε διαγραφή: έχετε το δικαίωμα στην "λήθη" και οποτεδήποτε μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρήσατε. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις που οι ισχύουσες νομικές και φορολογικές υποχρεώσεις απαιτούν την υποχρεωτική διατήρηση δεδομένων, ενδέχεται να απαγορεύεται η διαγραφή των δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και για πόσο διάστημα.
 • να μας ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας: μπορείτε για παράδειγμα να μας ζητήσετε λήψη ενημερωτικών emails αντί για ένα κάθε μήνα, ένα email ανά δίμηνο ή τρίμηνο κλπ, εκτός από την περίπτωση που μας αναθέσετε μία εργασία και ο νόμος καθορίζει την απαιτούμενη συλλογή δεδομένων. Συνεπώς εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να παύσουμε την επεξεργασία των ΠΔ σας.
 • να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους: μπορείτε να έρθετε σε επαφή με εμάς, πχ τηλεφωνικά ή με email ή μέσω των λοιπών καναλιών επικοινωνίας (δες την πολιτική επικοινωνίας), ζητώντας τα προσωπικά σας δεδομένα να μην υποστούν αποθήκευση – επεξεργασία. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να παύσουμε την επεξεργασία των ΠΔ σας.
 • να πάρετε πίσω την συγκατάθεσή σας: σε αυτή την περίπτωση απλώς δεν θα λαμβάνετε ενημερωτικά emails και sms. Συμπεριλαμβάνουμε ένα σύνδεσμο διαγραφής σε κάθε email μας προς εσάς, τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοια μηνύματα από εμάς στο μέλλον. Με ένα απλό μήνυμα στο email μας ([email protected]) ή ένα τηλέφωνο στο τηλέφωνο επικοινωνίας μας (210 8012211) μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσετε να λαμβάνετε ενημερωτικά sms και κλήσεις.
 • να ενημερωθείτε από εμάς για την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων: τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υπόκεινται σε σύστημα αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων (αυτό γίνεται σε ιστότοπους ανθρωπίνων πόρων με προέλεγχο του χρώματος, της εθνότητας, της καταγωγής, της ηλικίας, ιστορικού ασθενειών κλπ ή σε συστήματα κάποιων εταιρειών παρακολούθησης της εργασιακής απόδοσης και συσχέτισής της με ευαίσθητα δεδομένα)
 • να μας ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων: τι πιο απλό από το να σας δώσουμε τα στοιχεία που καταχωρήσατε, τίποτε περισσότερο ή λιγότερο
 • να υποβάλλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή: πρόθεσή μας είναι να ικανοποιήσουμε άμεσα τα νόμιμα δικαιώματά σας, αν κάποιο από τα αιτήματά σας δεν ικανοποιήθηκε εντός ενός μηνός, σας ενημερώνουμε αν θα χρειαστούμε πρόσθετη παράταση ενός ακόμη μήνα ή σας ενημερώνουμε για τους λόγους που αδυνατούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, οπότε αποφασίζετε αν θέλετε να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή:

Ρυθμιστική Αρχή
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

Με ποιούς μηχανισμούς προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα;

Η ασφάλεια της διενεργούμενης επεξεργασίας διατηρείται σε υψηλά επίπεδα με εφαρμογή μεθόδων κρυπτογράφησης, και διαβάθμισης δικαιωμάτων πρόσβασης στους χρήστες των συστημάτων μας. Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του ιστότοπου www.casadipatsi.gr και του προγράμματος περιήγησής σας, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL (Secure Sockets Layer).
Ειδικές υποχρεώσεις μας
Σε περίπτωση που ήθελε συμβεί παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών, γεγονός που εμπεριέχει την πιθανότητα να έχουν αποκαλυφθεί προσωπικά δεδομένα, τότε μέσα σε 72 ώρες από την αναγνώριση του συμβάντος ειδοποιούμε την αρμόδια εποπτική αρχή και τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν τα προσωπικά δεδομένα.
Δεδομένου ότι δεν απασχολούμε πάνω από 250 εργαζομένους στην επιχείρησή μας, ότι εκτελούμε περιστασιακή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ότι δεν επεξεργαζόμαστε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ούτε επεξεργαζόμαστε ποινικά δεδομένα, ως εκ τούτου δεν υποχρεούμαστε σε τήρηση αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
Εκτίμηση επικινδυνότητας από την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων
Η λέξη επικινδυνότητα χρησιμοποιείται στα σύγχρονα πρότυπα ISO για να "ποσοτικοποιήσει" μέσα της την πιθανότητα εμφάνισης και την σοβαρότητα των επιπτώσεων ενός κινδύνου. Ο κίνδυνος στην περίπτωσή μας είναι η παραβίαση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή η αποκάλυψή τους, και η σοβαρότητα των επιπτώσεων που αναφέρεται στα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν τα δεδομένα.
Δεδομένου ότι το πλήθος των ατόμων και των προσωπικών τους δεδομένων, που επεξεργαζόμαστε στον ιστότοπό μας, είναι μικρός και με τους μηχανισμούς ασφαλείας που εφαρμόζουμε, εκτιμούμε ότι η επικινδυνότητα είναι αμελητέα.


Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα απαντήσουμε σε όλες τις αιτήσεις, ερωτήσεις ή προβληματισμούς εντός τριάντα (30) ημερών:
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
CASA DI PATSI
Ζακύνθου 2, Μεταμόρφωση Αττικής, Τ.Κ. 14452,
Τηλ. 210 8012211, email: [email protected]

Θ. ΔΙΑΦΟΡΑ

 • Ανωτέρα βία: Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της υπαιτιότητας και θα κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση.
 • Σε περιπτώσεις που έχετε καταχωρήσει μία ηλεκτρονική παραγγελία και κατά την παραλαβή διαπιστώνετε ότι λείπει κάποιο (ή κάποια) προϊόν από τη συνολική παραγγελία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να διευθετήσουμε όλες τις λεπτομέρειες που απαιτούνται και να σας αποστείλουμε τα προϊόντα που δεν παραλάβατε χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.
 • Τροποποίηση των όρων του παρόντος: Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. H εταιρεία αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.
 • Σε περίπτωση μη παραλαβής των παραγγελθέντων εμπορευμάτων (και εφόσον έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την καταχώρηση της παραγγελίας), παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας, θα σας συνιστούσαμε να αναφέρετε τον ειδικό κωδικό παραγγελίας που έχει αποσταλεί στη διεύθυνση email που δηλώσατε κατά την παραγγελία σας.
 • Οι παρόντες όροι ισχύουν για τους χρήστες του www.casadipatsi.gr στην Ελλάδα και διέπουν την σχέση τους με την εταιρεία από την 1/1/ 2021, ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και για οιαδήποτε ερμηνεία τους ή διαφορά μεταξύ του πελάτη και της εταιρείας αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών.